Heijermanslaan, Uithoorn

Rond de Heijermanslaan is een groot verbeterproject aan de gang waarbij zowel de straat als de waterkant worden aangepakt. Hierbij wordt aan de verkeersveiligheid en groenvoorziening gewerkt, maar ook aan de riolering en nieuwe objecten zoals de fiets-en wandelbrug en twee watertrappen aan de zijde van de Albert Verweijlaan.

Het integrale verbeterplan Heijermanslaan is onderdeel van het Uithoorns Verkeer- en Vervoersplan, het UVVP. Het plan omvat verbeteringen om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren door de inrichting van een 30km-zone en betere fietsroutes.

Ontwerp

In het verbeteringsplan zijn een aantal objecten die speciale aandacht krijgen. Zo wordt de bestaande brug, die de twee lanen met elkaar verbindt, verbreed en gerenoveerd. Door haar speciale leuningen krijgt de brug een bijzondere en moderne uitstraling.
De leuning wordt gerealiseerd in harmonicagaas waarbij de dichtheid van het gaas een patroon achterlaat over de gehele lengte van de leuning. Hierdoor ontstaat er een tekening die is afgeleid van de vleugel van een libelle. Een insect die zich het liefst ophoudt bij waterrijke gebieden.

Ook de kade krijgt extra aandacht. Zo ontstaat er een natuurvriendelijke oever met daarbij twee watertrappen aan de zijde van de Albert Verweijlaan. Deze trappen zijn een groot gebaar die het water meer bij de woonwijk doet betrekken en het water toegankelijk maakt voor bewoners en spelende kinderen.

Bestek

Adegeest Advies is naast het ontwerp van de herinrichting, brug en de watertrap verantwoordelijk voor het uiteindelijke bestek, de technische vervanging van het riool en de raming van het aanbestedingstraject.

Details

Opdrachtgever

Gemeente Uithoorn

Omvang

Oppervlakte +/- 3 hectare
- vervangen riool ontkoppelen HWA
- 30 km zone
- beplantingsplan Albert Verweijlaan
- natuurvriendelijke oevers en watertrap
- UVVP fiets wandelverbinding

Werkzaamheden

- ontwerp brug
- definitief ontwerp
- bestek
- aanbesteding

Samenwerking

- Lace Fence (brug)
- Lukas van Santvoort