Wickelhofpark, Mijdrecht

In 2004 zijn 180 woningen gerealiseerd als uitbreiding van Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen. Een nieuwe wijk met de naam "De Wickelhof".
In hetzelfde gebied bevindt zich ook glastuinbouw dat mogelijk op termijn wordt uitgebreid. Gemeente De Ronde Venen heeft daarom opdracht gegeven een park te realiseren tussen de nieuwe woningen en het glastuinbouwgebied. Tijdens dit project is onder andere samengewerkt met kunstenaars atelier Veldwerk.

Ontwerp

In het ontwerp, ontwikkelt door BNO, is het midden-Nederlands polderlandschap, dat te vinden is rondom Mijdrecht, uitgangspunt geweest. Het is een samenstelling van natuurlijke elementen zoals weides, elzensingels, sloten, ruigtes en boomgaarden met herkenbare inrichtingselementen als landhekken, afrasteringen en bruggetjes. Ook voor de beplanting is gekozen voor gebiedseigen soorten zoals populieren, knotwilgen en natuurlijke beplanting. Op deze manier heeft het park een vanzelfsprekendheid gekregen die natuurlijk aansluit als verblijfspark bij de de nieuwe woonwijk Wickelhof.

Bestek

Adegeest Advies is in het proces verantwoordelijk geweest voor de technische uitwerking en de realisatie van de 8 bruggen die het gebied telt, de drie verschillende steigers en de loopplanken in het noordelijk deel van het park.
De objecten zijn vervaardigd in een combinatie van natuurlijke materialen zoals hout (de loopplanken en steigers) en harde elementen zoals beton en thermisch verzinkt staal.
Dit laatste is vooral toegepast bij de bruggen van de wijk naar het park. Dit zijn in totaal 3 fiets/voetgangers bruggen die het park ontsluiten vanuit het nieuwe woongedeelte.

Uitvoering

Naast de technische uitvoering van de verschillende kunstwerken in het gebied is ook het watermanagement onderdeel geweest van de realisatie van het park. Een van de functies van het park is het bergen van regenwater dat op de nieuwe woonwijk valt. Het water in het park is nodig als compensatie voor de verharding door woningen en wegen en voor alle sloten die gedempt zijn. Daarnaast dient het ook als overloop- gebied voor omringende wateren. Het park is als het ware een waterbergingsgebied.
In de wijk wordt het water vanaf de daken direct naar het park geleidt. Het straatwa- ter komt eerst in een filtergebied van 2000 m2 waarna het water, gefiltert door moerasplanten, via een overstort het parkwater bereikt.


Voor het watersysteem heeft De Ronde Venen een prijs gekregen van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Details

Opdrachtgever

Gemeente de Ronde Venen

Omvang

Oppervlakte 12 hectare
- 8 bruggen
- 3 steigers
- loopplanken

Werkzaamheden

- detailering
- bestek
- directie UAV

Samenwerking

- ontwerp BNO (Gabrielle Mennen)
- Ingenieursbureau van der Laan (bruggen)
- kunstenaars atelier Veldwerk