Busstation, Uithoorn

Het busstation aan het Cort van der Lindenplein in Uithoorn vormt een belangrijke schakel binnen de gemeente en in het openbaarvervoer netwerk
van stadsregio Amsterdam. Om in de toekomst ook goed te kunnen functioneren is het busstation nodig toe aan een grondige herinrichting. Belangrijkste aandachtspunten bij deze herinrichting zijn uitbreiding en verbetering van informatievoorzieningen voor de reiziger, alsmede het creëren van een overzichtelijke, veilige en aantrekkelijke verblijfsplek.

Ontwerp

De gemeente Uithoorn laat zich vooral kenmerken door de diversiteit van het landschap in de omgeving: de kassencultuur, weilanden en landbouwindustrie. Landschappen die staan voor ruimte, licht en groen. Maar ook het randstedelijke karakter gecombineerd met het authentieke van het dorp zijn hierin belangrijk.
Als centraal busstation worden al deze karakters letterlijk bij elkaar gebracht door de reis van en naar Uithoorn. Het thema voor de herinrichting van het busstation wordt dan ook voornamelijk geënt op deze karakters.

Droogloop
Een modulair systeem van glasplaten vormt de basis voor een zogeheten droogloop, centraal informatiepunt en abri’s welke als een transparante laag over het bestaande busstation heen worden geplaatst. Deze transparante elementen zorgen voor een aaneengesloten beschutte routing over het busstation. De standaard maat van het glas verwijst daarbij naar de tuinbouw uit de omgeving.

Om de karakters ruimte, licht en groen te verfijnen zal het glas worden bewerkt met een print van een kronendak. Met de stalen kolommen als boomstammen wordt een illusie gewekt van een natuurlijke omgeving en ontstaat er een speels spel van schaduw en licht op de vloer.

Beplanting
Door bomen op de zuid en noord zijde van het plein te planten en de stenen muur te laten begroeien ontstaat er een stevig groen kader zonder het overzicht te verliezen. Om aan te sluiten bij de tuinbouw in de omgeving kan de wand met een bijzondere combinatie van krachtige tuinbouwgewassen omgevormd worden tot een aansprekende fleurige groene wand. Naast een aantrekkelijk groenbeeld wordt de plek hierdoor minder gevoelig voor graffiti en zal een deel van het vrije fijnstof worden opgenomen uit de atmosfeer.

De vloer
Op het gehele plein wordt een gebakken klinker toegepast in een donkerpaars/rode kleur. De bestaande betonnen vloer wordt hierbij behouden.

Details

Opdrachtgever

- Gemeente Uithoorn

Omvang

Oppervlakte 6000 m2
- droogloop
- informatie voorziening
- rijwielstalling
- vloer en groen

Werkzaamheden

- schetsontwerp

Samenwerking

- Architectenbureau van der Laan
- Lukas can Santvoort

Document

- presentatie document PDF