La Cascade, Lisse

De Cascade is een luxe appartementen complex dat zich bevindt aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer in Lisse. Het gebouw heeft een eigen parkeerplaats aan de voorkant en een aanlegsteiger aan de westkant van het gebouw. Deze steiger loopt aan de waterkant door om het gebouw heen.
Daarnaast wordt het gebied vanaf de Ringvaart deels omsloten door een openbare pier.
De entree van het gebouw ligt boven de parkeerplaats. Hier is ook een groendak gerealiseerd.

Ontwerp

De belangrijkste uitgangspunten in het ontwerp zijn het benadrukken van de ruimte, het zicht op het water en de aanwezigheid van de natuur.
Het water is overval rond het gebouw aanwezig. Vaak fysiek maar ook als doorkijk vanuit de woonwijk. De bouw van de steigers en de pier zijn daarom een belangrijk onderdeel geweest. In de eerste versie van het ontwerp is ook een brug geintegreerd, deze is in verband met de bestaande infrastructuur later weggelaten.

Bij de entree van het gebouw is ook een groendak gerealiseerd. De samenwerking met de architect maakte het mogelijk een stevige dakconstructie te combineren met een goed werkende buitenruimte. Zowel op straatniveau als in bakken zijn groenvoorzieningen gekomen.


Bestek

In het bestek zijn alle elementen zeer gedetailleerd uitgewerkt. In het uiteindelijke resultaat is dit heel mooi te zien bij de houten aanlegstijgers rond het gebouw.

Aanbesteding 

Adegeest Advies is tot en met de uitvoering betrokken geweest bij de inrichting van de buitenruimte voor ‘La Cascade”. Dit heeft erin geresulteerd dat de kwaliteit continue hoog is gebleven, wat duidelijk zichtbaar is in het eindresultaat.

Details

Opdrachtgever

Castien project ontwikkeling

Omvang

Oppervlakte +/- 5000 m2
- aanlegsteiger
- pier
- parkeerplaats
- groendak

Werkzaamheden

- detailering
- bestek
- aanbesteding

Samenwerking

- Castien Bouw Aannemers
- Architectenbureau Hans Van Egmond