brouwerij Heineken, Zoeterwoude

Natuurlijk groenbeheer op de brouwerij

Het roer gaat om. Van een standaard parklandschap transformeert het Heineken terrein te Zoeterwoude naar een bloemrijke oase voor bijen en vlinders. Een plek waar ze voedsel vinden, beschutting en elkaar. Heineken wordt hiermee onderdeel van een groter regionaal bijenlandschap. Dit is leuk, nuttig maar ook noodzakelijk. De natuur, en met name de bestuiver, heeft het moeilijk in het strak vormgegeven Nederlandse polder en stadsland. Door meer variëteit aan te bieden streeft Heineken naar een betere, natuurlijke, balans en bovenal naar een steuntje in de rug voor deze belangrijke diertjes. 

Biopad

Inmiddels is er op het terrein een groot deel van het grasland verwijderd en zijn inheemse bloemenmengsels ingezaaid. Daarnaast wordt er op het terrein minder- en meer gefaseerd gemaaid. Ook worden natuurlijke oevers aangelegd. De aanpassingen die worden gedaan zorgen voor een uitbreiding van de flora en fauna. Rondom het Biopad zijn deze soorten te vinden. Het Biopad is te bewandelen en wordt gemarkeerd door routeaanduidingen en informatieborden ontworpen en gerealiseerd door Adegeest Advies. 

Elementen in het landschap

Een aantal elementen op het terrein en langs het Biopad krijgen extra aandacht. Zo is er onder andere het Wilgenlaantje,, de Hooiberg, de Vijver en de Stijlwand. Plekken die op hun eigen wijze bijdrage aan meer diversiteit, op borden langs de route wordt hier dieper op ingegaan. 

Voor het bijenhotel wordt een apart ontwerp gemaakt. 

Details

Opdrachtgever:

- Heineken Nederland
- Hoveniersbedrijf Buitenhuis

Omvang

Oppervlakte 100 hectare

- ontwikkeling en geven van seminar:
‘van traditioneel naar natuurlijk groenbeheer’
- ontwerp en realisatie informatieborden
- ontwerp en realisatie strooifolder
- beplantingsplan bloembollen
- meerjarenplan groenbeheer

Samenwerking

- Lobke Alkemade  
vormgeven buitenruimte

Documenten

- Strooifolder
- Informatieborden